ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ

 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ
Το chicstyle.gr συνιστά ένα ηλεκτρονικό κατάστημα πώλησης προϊόντων (ειδών γυναικείας ένδυσης, υπόδησης, αξεσουάρ κ.α.) μέσω του Διαδικτύου, το οποίο ανήκει στην εταιρεία με την επωνυμία «Μαρία Τουτζιάρη» η οποία εδρεύει στη Θεσσαλονίκη, οδός Παπάφη 177, ΤΚ 54453, με ΑΦΜ 067281057, ΔΟΥ ΣΤ Θεσσαλονίκης, τηλ. +30 2310 940018 και email: info@chicstyle.gr (εφεξής η «Εταιρεία»).

 

ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟΥ ΤΟΠΟΥ
Οι παρόντες όροι λειτουργίας και χρήσης της ιστοσελίδας chicstyle.gr αποτελούν δεσμευτικούς εταιρικούς κανόνες, τους οποίους τηρεί και επιβάλλει η Εταιρεία κατά την παροχή των παρακάτω υπηρεσιών κοινωνίας της πληροφορίας στους χρήστες.

Ο χρήστης – μέλος των σελίδων και των υπηρεσιών του Δικτυακού μας τόπου οφείλει να διαβάσει προσεκτικά τους όρους χρήσης και τις προϋποθέσεις παροχής υπηρεσιών που ακολουθούν πριν από τη χρήση των σελίδων και των υπηρεσιών μας. Σε περίπτωση διαφωνίας οφείλει να μην κάνει χρήση τους. Σε αντίθετη περίπτωση τεκμαίρεται ότι τους αποδέχεται. Οι κατωτέρω όροι χρήσης ισχύουν για το σύνολο του περιεχομένου του.

Η εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να αναθεωρεί και να ενημερώνει τους παρόντες όρους χρήσης οποιαδήποτε στιγμή,  οι δε χρήστες οφείλουν κάθε φορά να ελέγχουν για ενδεχόμενες αλλαγές. Η συνέχιση της χρήσης της ιστοσελίδας από το χρήστη μετά από την πραγματοποίηση οποιασδήποτε αλλαγής στους όρους χρήσης σημαίνει ότι αποδέχεται αυτές τις αλλαγές. Κάθε στοιχείο της ιστοσελίδας μπορεί να τροποποιηθεί, να συμπληρωθεί, να διαγραφεί ή να ενημερωθεί χωρίς προειδοποίηση, κατά την απόλυτη κρίση της Εταιρείας. Οι τιμές των προϊόντων και τα έξοδα αποστολής μπορούν επίσης να τροποποιηθούν κατά τον ίδιο τρόπο. Οι νέες τιμές θα ισχύουν για τις παραγγελίες που θα  υποβληθούν μετά την τροποποίηση του τιμοκαταλόγου.

 

ΟΡΟΙ ΠΩΛΗΣΗΣ
Η ιστοσελίδα διατίθεται σε νομικά πρόσωπα καθώς και φυσικά πρόσωπα ενήλικα, που μπορούν να συνάψουν νομικά δεσμευτικές συμφωνίες στα πλαίσια της ισχύουσας νομοθεσίας. Σε περίπτωση που ο επισκέπτης πληρεί τις άνω προϋποθέσεις έχει τη δυνατότητα να παραγγείλει τα διατιθέμενα προς πώληση εξ αποστάσεως προϊόντα που παρουσιάζονται στο διαδικτυακό τόπο, σύμφωνα με τους όρους και την διαδικασία παραγγελίας που εκτίθεται στις επιμέρους ιστοσελίδες.

Με την τοποθέτηση της παραγγελία σας προσφέρουμε να αγοράσετε ένα προϊόν το οποίο υπόκειται στους ακόλουθους όρους και προϋποθέσεις. Όλες οι παραγγελίες υπόκεινται στη διαθεσιμότητα και στην επιβεβαίωση της τιμής της παραγγελίας.

Ο χρόνος παράδοσης μπορεί να διαφέρει ανάλογα με τη διαθεσιμότητα ή σε τυχόν καθυστερήσεις που προκύπτουν από τις καθυστερήσεις των ταχυδρομείων ή για λόγους ανωτέρας βίας για τους οποίους δεν θα είμαστε υπεύθυνοι.

Για να αγοράσετε από το chicstyle.gr πρέπει να είστε άνω των 18 ετών, να διαθέτετε μια έγκυρη Πιστωτική, Χρεωστική ή Προπληρωμένη Κάρτα που έχει εκδοθεί από τράπεζα αποδεκτή από το PayPal.

Όταν κάνετε μια παραγγελία αναλαμβάνετε τη δέσμευση ότι όλα τα στοιχεία που μας παρέχετε είναι αληθή και ακριβή, ότι είστε εξουσιοδοτημένοι χρήστες της πιστωτικής ή χρεωστικής κάρτας που χρησιμοποιείτε για να δώσετε την παραγγελία σας και ότι υπάρχει επαρκές υπόλοιπο για την κάλυψη του κόστους των εμπορευμάτων.

 

ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ

 • ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ
  Η πραγματοποίηση παραγγελίας μέσα από το e-shop, αποτελεί σύναψη σύμβασης πώλησης εξ αποστάσεως ρυθμιζόμενη από το νομοθετικό πλαίσιο του Ν. 2251/1994, όπως έχει τροποποιηθεί. Δυνατότητα σύναψης έγκυρης παραγγελίας μέσω του e-shop, έχετε εφόσον είστε δικαιοπρακτικά ικανός τηρώντας τα άρθρα του Ελληνικού Αστικού Κώδικα, (εφόσον έχετε συμπληρώσει το δέκατο όγδοο έτος της ηλικίας σας και δεν τελείτε σε δικαστική συμπαράσταση ως προς τη σύναψη σύμβασης πώλησης). Σε παραγγελίες μπορούν να προβούν και εκπρόσωποι νομικών προσώπων ενώ η εταιρεία επιφυλάσσεται του δικαιώματος της να αξιώσει από τον εποπτεύοντα ή κηδεμόνα τυχόν παραγγελίες που θα πραγματοποιηθούν από δικαιοπρακτικά ανίκανα πρόσωπα.
 • ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣ ΜΕΣΩ E-SHOP
  1. 
  Συμπλήρωση ειδικής φόρμας με τα απαραίτητα στοιχεία για τη σύναψη της σύμβασης πώλησης.
  2.  Την ανεπιφύλακτη αποδοχή των όρων της σύμβασης πώλησης και των όρων χρήσης, με την ηλεκτρονική επιλογή «ΑΠΟΔΟΧΗ» που δίνεται στον ενδιαφερόμενο από τον διαδικτυακό τόπο.
  3.  Πληρωμή με PayPal, τραπεζικό έμβασμα ή με αντικαταβολή. (Συμπεριλαμβάνεται ΦΠΑ 24%). Είναι σημαντικό να αναφέρετε απαραιτήτως ένα τηλέφωνο επικοινωνίας και μια έγκυρη διεύθυνση e-mail. Ο καταναλωτής μέσω του διαδικτυακού τόπου ενημερώνεται από την εταιρεία πριν την ολοκλήρωση της παραγγελίας του για την ταυτότητα και τη διεύθυνση του προμηθευτή, τα ουσιώδη χαρακτηριστικά του προϊόντος, την τιμή, την ποσότητα, τον τρόπο πληρωμής, παράδοσης, της διάρκειας ισχύος και της τιμής της ενδεχόμενης προσφοράς και το δικαίωμα υπαναχώρησης. Με την αποστολή της φόρμας παραγγελίας, ο καταναλωτής λαμβάνει διαδικτυακά αντίγραφο της παραγγελίας, το οποίο μπορεί να αποθηκεύσει. Στις τιμές που αναγράφονται στους σχετικούς καταλόγους κάτω από κάθε προϊόν συμπεριλαμβάνεται το ΦΠΑ (24%), ενώ το chicstyle.gr επιφυλάσσεται του δικαιώματός του να αναπροσαρμόζει τις τιμές χωρίς να υποχρεούται να ενημερώνει το καταναλωτικό κοινό.

 

ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ
Προκειμένου να διενεργηθεί οποιαδήποτε συναλλαγή μέσω του ηλεκτρονικού καταστήματος της «Μαρία Τουτζιάρη» για να γίνουν παραγγελίες προϊόντων της εταιρείας, θα ζητηθεί η γνωστοποίηση από πλευράς σας κάποιων προσωπικών σας στοιχείων. Με την εγγραφή σας, θα σας ζητήσουμε το πλήρες ονοματεπώνυμό σας, τη διεύθυνση στην οποία θα αποσταλούν τα προϊόντα, τον αριθμό του σταθερού σας τηλεφώνου (ή όποιο άλλο τηλέφωνο θέλετε), και την ηλεκτρονική σας διεύθυνση. Τα δεδομένα αυτά επεξεργάζεται η εταιρεία τηρώντας την εφαρμογή του άρθρου 7Α παρ. 1 (β) Ν. 2472/1997, με σκοπό την υλοποίηση της παραγγελίας που εδόθη από τον πελάτη και με κανέναν τρόπο δεν θα αποκαλυφθούν, δημοσιοποιηθούν ή πωληθούν σε τρίτους, εκτός αν κινηθεί η διαδικασία που ορίζει η νομοθεσία για την άρση του απορρήτου (Ν. 2225/1994) ή τυχόν υποχρεώσεις που απορρέουν από την εθνική εφαρμογή της Οδηγίας 24/2006.

 

COOKIES
Στον διαδικτυακό τόπο χρησιμοποιείται η τεχνολογία των cookies. Η απενεργοποίηση των cookies θα καταστήσει αδύνατη την ευχερή περιήγηση στον διαδικτυακό τόπο και γι’ αυτό οι χρήστες αποδέχονται εξ αρχής αυτή την επέμβαση. Κατά την επίσκεψη του διαδικτυακού τόπου για πρώτη φορά θα οριστεί ένα μόνιμο «cookie» (ένα μικρό αρχείο κειμένου) που θα αποθηκευτεί στον σκληρό δίσκο του χρήστη. Τα cookies χρησιμοποιούνται κατά τη διάρκεια των διαδοχικών επισκέψεών σας στην ιστοσελίδα για την «προσωποποίηση» αυτής. Μπορείτε να επισκεφθείτε το διαδικτυακό τόπο χωρίς να έχετε επιτρέψει την επέμβαση των cookies, αλλά δεν θα μπορέσετε να χρησιμοποιήσετε όλες τις δυνατότητες της ιστοσελίδας.

 

ΑΠΟΣΤΟΛΕΣ

 • ΕΝΤΟΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
  Οι αποστολές των προϊόντων γίνονται σε όλη την Ελλάδα μέσω ΕΛΤΑ Courier εντός 1-3 εργάσιμων ημερών.Τα μεταφορικά είναι ΔΩΡΕΑΝ για παραγγελίες άνω των 30€. Για παραγγελίες μικρότερες των 30€ το κόστος αποστολής είναι 4€ για όλη την Ελλάδα.
 • ΕΚΤΟΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
  Προς το παρόν δεν γίνονται αποστολές εκτός Ελλάδας.

ΔΥΣΤΥΧΩΣ, ΔΕΝ ΕΧΟΥΜΕ ΕΥΘΥΝΗ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΑΠΩΛΕΙΑΣ Ή ΖΗΜΙΑΣ ΚΑΤΑ ΤΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ.


ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΡΟΦΩΝ

 • ΑΛΛΑΓΗ/ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ
  Έχετε το δικαίωμα να αλλάξετε ή να αντικαταστήσετε ένα προϊόν ή περισσότερα εντός προθεσμίας 14 εργασίμων ημερών από την ημερομηνία που τα παραλάβετε. Στη περίπτωση κατά την οποία η αλλαγή/αντικατάσταση δεν αφορά λάθος της εταιρείας, αυτή σας επιβαρύνει μόνο το άμεσο κόστος επιστροφής των προϊόντων. Στην περίπτωση που ο λόγος της αλλαγής αφορά σε λάθος της εταιρείας δεσμευόμαστε να αναλάβουμε το κόστος επιστροφής του προϊόντος.
  Το προϊόν πρέπει να είναι στην αρχική του κατάσταση με τα καρτελάκια περασμένα και την απόδειξη αγοράς, να μην έχει πλυθεί και να μην έχει εκτεθεί σε καπνό από τσιγάρο.
  Για λόγους υγιεινής, η εταιρεία μας δεν θα δέχεται επιστροφές μαγιό, κολάν, κορμάκια, καλσόν, σκουλαρίκια και σκουφάκια.
 • ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ
  Σε αυτή την περίπτωση θα πρέπει να μας πείτε το λόγο που επιστρέφετε το προϊόν (μέσα σε 5 εργάσιμες μέρες από την παραλαβή του) και ανάλογα θα προχωρήσουμε σε:

Α) Πίστωση: Πίστωση της αξίας του προϊόντος που επιστρέψατε σε ειδικό κουπόνι που θα προμηθεύεστε από εμάς μετά την επιστροφή του προϊόντος, προκειμένου να την αξιοποιήσετε στην επόμενη αγορά σας. Η πίστωση θα γίνει εντός τριών ημερών από την ημερομηνία παραλαβής των προϊόντων στις αποθήκες μας

Β) Επιστροφή χρημάτων: Επιστροφή των χρημάτων σας στο λογαριασμό τραπέζης που θα μας δηλώσετε ή στο λογαριασμό Paypal από τον οποίο έγινε η πληρωμή ή στην πιστωτική κάρτα με την οποία κάνατε την πληρωμή εντός 15 εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία που θα παραλάβουμε το προϊόν που μας επιστρέψατε.

Το προϊόν πρέπει να είναι στην αρχική του κατάσταση με τα καρτελάκια περασμένα και την απόδειξη αγοράς, να μην έχει πλυθεί και να μην έχει εκτεθεί σε καπνό από τσιγάρο.
Για λόγους υγιεινής, η εταιρεία μας δεν θα δέχεται επιστροφές μαγιό, κολάν, κορμάκια, καλσόν, σκουλαρίκια και σκουφάκια.

ΔΕΝ ΓΙΝΟΝΤΑΙ ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΣΤΑ ΕΚΠΤΩΤΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ

 

ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΑΡΑΠΟΝΟΥ
Για κάθε περίπτωση που ο καταναλωτής δεν έμεινε ικανοποιημένος από την εκπλήρωση της παραγγελίας ή για οποιονδήποτε άλλο λόγο που αφορά το ηλεκτρονικό κατάστημα του διαδικτυακού τόπου, έχει το δικαίωμα, εντός δεκαπέντε (15) ημερών από την παρουσίαση του προβλήματος να υποβάλλει παράπονο στην εταιρεία, συμπληρώνοντας την σχετική φόρμα υποβολής παραπόνου, η οποία βρίσκεται αναρτημένη στην αρχική ιστοσελίδα του e-shop.

To παράπονο του καταναλωτή θα εξεταστεί άμεσα και η απάντηση θα του σταλεί από την εταιρεία το αργότερο εντός δέκα (10) ημερών από την παραλαβή του, στην διεύθυνση του ηλεκτρονικού του ταχυδρομείου. Κατά την εξέταση του παραπόνου, η εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να επικοινωνήσει με τον καταναλωτή για την διευκρίνιση των περιστάσεων που δημιούργησαν το καταγγελλόμενο πρόβλημα. Σε αυτή την περίπτωση, ο καταναλωτής θα πρέπει να διευκολύνει παρέχοντας τις σχετικές πληροφορίες, για την διευθέτηση του ζητήματος.

Για κάθε περίπτωση που αφορά την λειτουργία του ηλεκτρονικού καταστήματος, ο καταναλωτής, αποδεχόμενος τους παρόντες όρους χρήσης, έχει υποχρέωση να ακολουθήσει τη διαδικασία υποβολής παραπόνου πριν τυχόν επιλέξει την κίνηση νομικών διαδικασιών.

 

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΙΑ
Ο επισκέπτης του διαδικτυακού τόπου έχει τη δυνατότητα να απευθυνθεί στην εταιρεία μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, ακολουθώντας την σχετική εφαρμογή που είναι προσαρμοσμένη στην ιστοσελίδα «Επικοινωνία», συμπληρώνοντας την ειδική φόρμα αποστολής μηνύματος. Για κάθε διευκρίνηση σχετική με το chicstyle.gr και τους ανωτέρω Όρους, οι χρήστες μπορούν να απευθύνονται στα τηλέφωνα 2310 940 018 & 6936934578 (ώρες λειτουργίας καταστημάτων), στο 6978810614 οποιαδήποτε ώρα ή μέρα. Επίσης μπορούν να επικοινωνούν με το chicstyle.gr στην ηλεκτρονική διεύθυνση info@chicstyle.gr.